Ontwikkelingen in de zorg: e-health inzetten als hulpmiddel?

Met het ontwikkelen van nieuwe technologieën, waarbij innovatie een grote rol speelt, hebben we onder andere het resultaat van draagbare technologie. Onder draagbare technologie wordt het geheel van sensoren en apparaten verstaan die door een gebruiker op het lichaam kunnen worden gedragen en waarvoor ook de term ‘wearables’ gebruikt wordt. Het doel van deze wearables…

How can I help you, Mr Human?

 “Have a great meal, Mrs. Smith.” “Thank you, Junior. It is nice to have you here. I am always alone. Do you like it here as well?” Healthcare robots. At first sight, they seem to be ‘nice little robots’. Most of them are not even sixty centimeters tall. They talk, they sing and walk and…